Retourneren

Herroeping:

Herroeping van uw order is geregeld in onze algemene voorwaarden art 6. ev. . Mochten er zich verschillen voordoen tussen de algemene voorwaarden en hetgeen op deze pagina beschreven staat, dan zijn de algemene voorwaarden leidend.
art. 6, lid 1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Hiervan zijn speciaal voor u gemaakte plantenbakken uitgesloten conform artikel 8, lid 2,: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
sub a: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Dit betreft o.a. de volgende gevallen:

  • Een andere kleur plantenbak dan de standaard ral-kleur die bij het hoofdproduct staat.
  • Afwijkende maten ten opzichte van maten zoals genoemd op de website
    art. 6, lid 3: Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het onderstaande modelformulier.
  • art. 6, lid 4: Na melding gebruik te willen maken van het herroepingsrecht heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd, gerekend vanaf datum melding, om daadwerkelijk de aankoop terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • art. 7, lid 1: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  • art. 7, lid 2: Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  • art. 7. lid 3: Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  • art. 7,l id 4: De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Retourneren:

Het kan ondanks onze zorgvuldigheid en kwaliteitscontrole gebeuren dat u niet geheel en al tevreden bent met het geleverde product. Mocht de levering niet goed gegaan is of u wilt gebruik maken van de garantie, vult u dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met u. In geen geval terugzenden zonder dat contact is opgenomen.

Reclamaties binnen 32 uur. Gelieve uw bestelling direct na ontvangst uit te pakken en te controleren.

Garantie

Wij, buiten-sfeerhaard.nl bieden hoge kwaliteitsproducten. Als een artikel niet meer naar behoren functioneert dan hebt u 5 jaar garantie. Neem hiervoor contact op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met u. In geen geval terugzenden zonder dat contact is opgenomen.